Consumenten-aanbieding.nl, hierna te noemen Consumenten-aanbieding, verleent u hierbij toegang tot https://consumenten-aanbieding.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Consumenten-aanbieding behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Consumenten-aanbieding spant zich in om de inhoud van https://consumenten-aanbieding.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Op regelmatige basis verversen wij de prijzen, aanbiedingen en specificaties van onze producten om jou als consument te allen tijde te kunnen voorzien van de juiste informatie. Naast het correct willen leveren van informatie werken wij er hard aan om onze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoewel het ons doel is om alle informatie zo correct mogelijk te plaatsen zijn wij vaak afhankelijk van informatie afkomstig van derden en kan Consumenten-aanbieding in geen enkele gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste informatie op onze website. Consumenten-aanbieding fungeert enkel als prijs vergelijker en treedt in die hoedanigheid op als informatief platform. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of standpunt in over geschillen, klachten, onjuiste leveringen of andere problemen tussen de koper en de provider en/of webwinkel. Aan de teksten op Smart-tv-aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden.

Voor op https://consumenten-aanbieding.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Consumenten-aanbieding nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Consumenten-aanbieding.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Consumenten-aanbieding, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van https://consumenten-aanbieding.nl/ op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.